دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده طی نامه شماره  36853 /11/3/89  مورخ 8/8/89 موفق به اخذ اعتبار علمی ـ ترویجی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 49 (پاییز و زمستان 1387) شده است. و در پایگاه ‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نظام‏ نمایه ‏سازی مرکز منطقه ‏ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ایران ژورنال)، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود. این نشریه همچنین طبق تفاهم نامه شماره 438/312 تاریخ 17/11/90 با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‌شود و افتخار دارد منعکس کننده مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ ها و مراکز علمی ـ پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه ‌ای و میان ‌رشته‌ای جهت پاسخ‌گویی به شبهات، چالش‌ها و نیاز‌های موجود جامعه در زمینه خانواده باشد.

دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده مطابق با آیین نامه مصوب 1398؛ مقالات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و مقالات کاربردی را منتشر می نماید.

این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.

دسترسی به مقالات دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده  آزاد  است (OPEN ACCESS).

 

اولویت های پژوهشی:

 1. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عرصه خانواده و راه های اجرایی نمودن آن ها
 2. ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده
 3. تحولات نوین قانونگذاری در عرصه خانواده
 4. مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده
 5. طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده
 6. تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها
 7. فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده
 8. بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق خانواده
 9. بررسی مقارن فقه و حقوق امامیه و سایر مذاهب اسلامی در عرصه خانواده
 10. تبیین مفاهیم فقهی حقوقی و آسیب شناسی کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها
 11. نقد و بررسی گفتمان عدالت جنسیتی
 12. جایگاه خانواده در نظام اقتصادی
 13. خانواده و رسانه های جمعی
 14. تأثیر و تأثر خانواده و فضای سایبری
 15. نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام 
شماره جاری: دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399 

2. بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 25-47

علی تقی نژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی