دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می شود. هدف این دوفصلنامه که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‌شود، انتشار مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای، میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره؛ می باشد

دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است.

  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
  • این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.
1. مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران

صفحه 5-24

10.30497/flj.2020.75336

صدیقه مهدوی کنی؛ عطیه رنگچی طهرانی


2. بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 25-47

10.30497/flj.2020.75372

علی تقی نژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی


3. قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا

صفحه 47-72

10.30497/flj.2020.75358

عاطفه عباسی؛ رکسانا بوعذار


4. نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست

صفحه 73-91

10.30497/flj.2020.75367

حمیدرضا صالحی؛ فاطمه رضایی؛ نرگس باقری مطلق


5. استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌‏المللی

صفحه 93-117

10.30497/flj.2020.75376

علی رضا شریفی؛ پروین باپیری


6. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

صفحه 119-142

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


7. نفقه زوجه: دین یا تعهد

صفحه 143-160

10.30497/flj.2020.238714.1539

حامد خوبیاری


8. اشتراط نفقه در نکاح موقت

صفحه 161-187

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد


 اطلاعات آماری نشریه:

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 27

تعداد مقالات

 194

تعداد نویسندگان

 226

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 590

تعداد مقالات رد شده

 395

درصد عدم پذیرش

 67

تعداد مقالات پذیرفته شده

 104

درصد پذیرش

 18

زمان پذیرش (روز)

 323

تعداد داوران

 96

نمودارهای آماری نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-5291
شاپا الکترونیکی
2538-5283