اطلاعات آماری نشریه:

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 27

تعداد مقالات

 199

تعداد نویسندگان

 238

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 603

تعداد مقالات رد شده

 407

درصد عدم پذیرش

 67

تعداد مقالات پذیرفته شده

 107

درصد پذیرش

 18

زمان پذیرش (روز)

 318

تعداد داوران

 98

نمودارهای آماری نشریه

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می شود. هدف این دوفصلنامه که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‌شود، انتشار مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای، میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره؛ می باشد

دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است.

  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
  • این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.
  • مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.

شماره جاری: دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399 

علمی - پژوهشی

6. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

صفحه 119-142

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


8. اشتراط نفقه در نکاح موقت

صفحه 161-187

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد


علمی- ترویجی

9. تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده

صفحه 189-215

10.30497/flj.2020.238719.1540

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری


11. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله‌‌ی عام و خاص تربیت

صفحه 241-268

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-5291
شاپا الکترونیکی
2538-5283

بانک ها و نمایه نامه ها