1. بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-186

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی