1. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


2. اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

ام البنین اله مرادی؛ سیف الله احدی