نویسنده = عطیه رنگچی طهرانی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-24

صدیقه مهدوی کنی؛ عطیه رنگچی طهرانی


2. جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-133

عاطفه عباسی کلیمانی؛ عطیه رنگچی طهرانی


3. نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-170

فاطمه کاظم پور؛ عطیه رنگچی طهرانی