کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
تعداد مقالات: 4
1. استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌‏المللی

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-117

علی رضا شریفی؛ پروین باپیری


2. حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین‌المللی

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-176

محیا صفاری نیا؛ معصومه منفرد مسقانی


3. ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشر و قانون اساسی

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-170

آزاده علیان نجف ابادی؛ مسعود راعی دهقی


4. رویکرد اسناد بین‌المللی به اشتغال والدین و نهاد خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

محیا صفاری نیا