کلیدواژه‌ها = داوری
تعداد مقالات: 4
1. قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-72

عاطفه عباسی؛ رکسانا بوعذار


2. مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-24

صدیقه مهدوی کنی؛ عطیه رنگچی طهرانی


3. سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-27

لیلا سادات اسدی


4. داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 95-121

عباس جعفری