1. آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-151

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی


2. بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-58

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


3. پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

منیره حق خواه؛ صدیقه محمدحسنی


4. آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-154

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی


5. کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-80

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا


6. طرح اجبار قانونی یا اختیار رضایتمندانه اصلاح نژادی و تولید مثل انتخابی انسان بر اساس اطلاعات ژنتیکی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-58

زهرا سادات میرهاشمی


7. نقش رسانه‌ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 82-102

عطیه مقدم فر


8. نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


9. اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

صدیقه مهدوی کنی


10. قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

سیدابوالقاسم نقیبی


11. جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-79

مهشید سادات طبایی


12. بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن)

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-113

مونا احمدلو


13. تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی‌علیه

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-137

منیره حق‏خواه


14. فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی


15. نقش آزمایش‏های «دی.ان.ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-74


16. تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-47

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


17. قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-69

سید ابوالقاسم نقیبی


18. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

هما داوودی


19. قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-47

سید ابوالقاسم نقیبی


20. درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 68-95

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


21. جرایم رایانه‌ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه‌نگاری

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 118-138

زهرا قدسی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی


22. تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 48-67

هما داوودی


23. علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-46

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


24. حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-28

سید ابوالقاسم نقیبی


25. نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-108

مریم ابن تراب