1. وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-106

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


2. تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-169

میثم خزائی


3. اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-130

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی


4. اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

ام البنین اله مرادی؛ سیف الله احدی


5. تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-116

صدیقه حاتمی؛ عبدالعلی توجهی


6. بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-158

مریم ابن تراب


7. بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-96


8. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

هما داوودی


9. حجر و انحلال نکاح

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 68-88

فریده شکری


10. اثر جنون در انحلال نکاح

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 131-148

سعید ابراهیمی؛ محسن اسماعیلی


11. نقدی بر ماده 1130 قانون مدنی و ارائه راهکارهای اجرایی آن

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 43-62

لیلا سادات اسدی