موضوعات = فقه و حقوق جزا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

مریم ابن تراب