موضوعات = مسائل زنان
تعداد مقالات: 3
1. حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین‌المللی کیفری)

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-30

محسن قدیر؛ زهرا مهدوی؛ محمد ستایش پور


2. نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-71

فریبا شایگان؛ فهیمه مومنی راد


3. بزه‌دیده شناسی زنان و زمینه‌های مؤثر در کاهش جرایم

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 89-107

هما داوودی