1. نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش‌ها‌ی آن در فقه و حقوق

صفحه 5-29

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ آلاسادات افقه


2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


3. نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب

صفحه 55-81

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


4. وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

صفحه 83-106

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


5. اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

صفحه 107-130

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی


6. معیار نفقه زوجه

صفحه 131-147

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


7. تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی

صفحه 149-169

میثم خزائی