دوره و شماره: دوره 21، شماره 65 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-172 
2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


4. وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

صفحه 83-106

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


6. معیار نفقه زوجه

صفحه 131-147

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی