نویسنده = احسان علی اکبری بابوکانی
تعداد مقالات: 1
1. تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 191-217

10.30497/flj.2020.238719.1540

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری