نویسنده = محمدرضا کیخا
تعداد مقالات: 3
1. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 121-144

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


2. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 63-90

10.30497/flj.2019.73783

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


3. نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 53-72

10.30497/flj.2017.63576

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا