کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 3
1. علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-46

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


2. حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 86-105

عاطفه عباسی؛ فاطمه بداغی


3. مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 108-130

فریبا حاجی‌علی