کلیدواژه‌ها = سقط جنین
تعداد مقالات: 3
1. سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

عاطفه عباسی کلیمانی


2. نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-144

زهره افشار قوچانی


3. گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی