کلیدواژه‌ها = حقوق خانواده
وا‌کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 271-297

10.30497/flj.2022.241611.1698

حسین جمالان؛ فاطمه رجایی؛ علی اکبر حکم آبادی


تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 303-283

10.30497/flj.2021.239674.1588

آلاسادات افقه؛ اعظم خوش صورت موفق؛ منصوره زارعان


بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 31-58

10.30497/flj.2016.59330

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 5-28

10.30497/flj.2013.59318

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 75-96

10.30497/flj.2012.39427

فرج الله هدایت نیا


قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 23-47

10.30497/flj.2011.39980

سید ابوالقاسم نقیبی