کلیدواژه‌ها = کودک
تعداد مقالات: 12
1. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


3. بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-41

10.30497/flj.2016.56648

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی


4. حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 173-194

10.30497/flj.2015.52090

سیدمحمد اسدی نژاد؛ عباداله رستمی چلکاسری؛ فاطمه مرادی


7. حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور


8. بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 96-117

10.30497/flj.2011.39983

عاطفه عباسی کلیمانی


9. حمایت دادستان از کودک درخانواده، موانع و چالش‌ها

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 47-67

10.30497/flj.2010.39992

لیلا سادات اسدی


10. حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

10.30497/flj.2010.39998

لیلا سادات اسدی


11. حق کودک بر هویت

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 26-46

10.30497/flj.2009.67917

لیلا سادات اسدی