کلیدواژه‌ها = طفل
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 73-101

10.30497/flj.2019.74824

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی


2. قرار دستور موقت در دعوای حضانت

دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 105-122

10.30497/flj.2014.59314

خدیجه مرادی؛ نادر مرادی


3. بررسی تأثیر اراده در حضانت

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 70-90

10.30497/flj.2012.39434

نیوشا مصلی نژاد


4. تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 55-69

10.30497/flj.2010.40000

سید ابوالقاسم نقیبی