کلیدواژه‌ها = تمکین
تعداد مقالات: 8
1. گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی


2. مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


3. بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-142

اعظم غیاثی ثانی


4. معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-147

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


5. بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44

زهرا گواهی؛ نسرین هژبری


6. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی


7. مبانی فقهی نفقه و آثار حقوقی ناشی از آن

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-175


8. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-161

فهیمه ملک‌زاده