کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
تعداد مقالات: 4
2. حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین‌المللی

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-176

10.30497/flj.2019.75353

محیا صفاری نیا؛ معصومه منفرد مسقانی


3. ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشر و قانون اساسی

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-170

آزاده علیان نجف ابادی؛ مسعود راعی دهقی


4. رویکرد اسناد بین‌المللی به اشتغال والدین و نهاد خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

محیا صفاری نیا