کلیدواژه‌ها = عقد نکاح
تعداد مقالات: 4
1. مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-52

محمد صادقی


2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


3. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی


4. مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 108-130

فریبا حاجی‌علی