کلیدواژه‌ها = عقد نکاح
تعداد مقالات: 4
2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

10.30497/flj.2022.62026

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


3. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

10.30497/flj.2016.56656

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی


4. مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 108-130

10.30497/flj.2009.40010

فریبا حاجی‌علی