کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 4
1. نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

10.30497/flj.2017.63576

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا


3. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-122

10.30497/flj.2015.52086

محمد روشن؛ محمد صادقی؛ فضه سادات حسینی


4. استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی