کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 6
1. آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


2. ویژگی‌های نظام قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.30497/flj.2021.240424.1623

مریم نظربیگی؛ ایوب امرائی؛ میثم خزائی


3. ویژگی‌های نظام قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399

10.30497/flj.2020.75672

مریم نظربیگی؛ ایوب امرائی؛ میثم خزائی


4. اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-110

10.30497/flj.2021.239889.1598

فاطمه زهرا فلاحیان؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


5. آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


6. تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی