موضوعات = فقه و حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 8
4. بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 99-118

10.30497/flj.2017.63708

افتخار دانش پور؛ پگاه بابایی


5. شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 5-30

10.30497/flj.2016.59332

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


7. خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن

دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 147-172

10.30497/flj.2015.52089

علی شهسواری؛ فهیمه سادات رضوی