موضوعات = فقه و حقوق خانواده
تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم

دوره 27، شماره 76، خرداد 1401، صفحه 145-168

10.30497/flj.2022.242577.1769

زهرا ال اسحق خوئینی؛ علیرضا باریکلو


وا‌کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 271-297

10.30497/flj.2022.241611.1698

حسین جمالان؛ فاطمه رجایی؛ علی اکبر حکم آبادی


اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 61-33

10.30497/flj.2021.241163.1673

عبدالخالق شفق؛ سیدمهدی میرداداشی؛ اعظم خوش صورت موفق


مستحق نفقه در بائنه باردار

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 48-27

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


آثار عقد فضولی در مصاهرت

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 26-5

10.30497/flj.2019.71374

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد