موضوعات = حقوق اطفال
تعداد مقالات: 27
1. سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

10.30497/flj.2018.68882

عاطفه عباسی کلیمانی


2. بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-41

10.30497/flj.2016.56648

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی


3. اصل مصلحت در اولویت حضانت

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-17

10.30497/flj.2014.49260

زهره کاظمی


4. تاملاتی در کودک‌آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-142

10.30497/flj.2014.49263

حمیدرضا صالحی؛ مائده اسماعیل پور


5. ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-26

10.30497/flj.2014.59325

محمد عابدی


7. قرار دستور موقت در دعوای حضانت

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-122

10.30497/flj.2014.59314

خدیجه مرادی؛ نادر مرادی


8. ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشر و قانون اساسی

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-170

10.30497/flj.2014.59326

آزاده علیان نجف ابادی؛ مسعود راعی دهقی


9. سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-106

10.30497/flj.2013.59313

مرتضی طبیبی جبلی؛ آزاده علیان نجف آبادی؛ مسعود راعی دهقی


10. حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


11. تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی‌علیه

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-137

10.30497/flj.2012.39742

منیره حق‏خواه


17. بررسی تأثیر اراده در حضانت

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 70-90

10.30497/flj.2012.39434

نیوشا مصلی نژاد


18. حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور


19. بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 96-117

10.30497/flj.2011.39983

عاطفه عباسی کلیمانی


20. حمایت دادستان از کودک درخانواده، موانع و چالش‌ها

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 47-67

10.30497/flj.2010.39992

لیلا سادات اسدی


21. نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 109-130

10.30497/flj.2010.39996

محدثه معینی فر؛ فریبا حاجی علی


22. اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 131-150

10.30497/flj.2010.39997

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی‌محمدی


23. حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

10.30497/flj.2010.39998

لیلا سادات اسدی


24. تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-69

10.30497/flj.2010.40000

سید ابوالقاسم نقیبی


25. حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 86-105

10.30497/flj.2010.40002

عاطفه عباسی؛ فاطمه بداغی