موضوعات = حقوق مالی زنان در ازدواج
تعداد مقالات: 23
1. جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-125

عبدالله بهمن پوری؛ سهیلا جعفرپور


2. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


3. معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-147

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


4. وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-153

جواد نیک نژاد


6. امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه‌های سنگین

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-165

سیدمحمد رضوی


7. مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل خانه‌داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-94

کبری پورعبدالله؛ فاطمه سرخ حصاری


8. بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44

زهرا گواهی؛ نسرین هژبری


9. تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ امتیاز نفقه‌ زن

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

عباس میرشکاری


10. تراز کردن میزان دیه زنان با رویکرد به موازین عقلی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-80

فاطمه میرشمسی


11. آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-120

آذر سوکی


12. بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-186

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی


14. وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-72

آذر سوکی


15. واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 140-158

فاطمه کاظم پور فرد؛ مهسا جمشیدی شهمیری


16. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی


17. بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 28-51

لیلا سادات اسدی


18. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

هما داوودی


19. استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-122

امیرحمزه سالارزایی؛ علی اصغر مسرور


20. مبانی فقهی نفقه و آثار حقوقی ناشی از آن

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-175


21. افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-98

فریده شکری


22. نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 128-147

عذرا خلیلی


23. مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 28-42

دکتر مریم ابن تراب