موضوعات = فقه و حقوق جزای اختصاصی
تعداد مقالات: 8
1. تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 73-98

10.30497/flj.2017.63572

سیدعلیرضا میرکمالی؛ میرسیدمهدی کاظمی


2. تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 119-141

10.30497/flj.2017.63801

فاطمه قدرتی؛ مجتبی عظیم پناه


3. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 43-67

10.30497/flj.2016.56649

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت


5. تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 55-69

10.30497/flj.2010.40000

سید ابوالقاسم نقیبی


6. حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 46-66

10.30497/flj.2009.40007

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی