موضوعات = فقه و حقوق جزای اختصاصی
تعداد مقالات: 8
1. تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-98

10.30497/flj.2017.63572

سیدعلیرضا میرکمالی؛ میرسیدمهدی کاظمی


2. تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-141

10.30497/flj.2017.63801

فاطمه قدرتی؛ مجتبی عظیم پناه


3. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-67

10.30497/flj.2016.56649

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت


4. جرایم رایانه‌ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه‌نگاری

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 118-138

10.30497/flj.2011.39985

زهرا قدسی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی


5. تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-69

10.30497/flj.2010.40000

سید ابوالقاسم نقیبی


6. حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 46-66

10.30497/flj.2009.40007

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی


7. دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسأله تعدد زوجات

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 47-66

10.30497/flj.2009.67922

امیر حمزه زینالی


8. ضمان عاقله و جایگاه آن در جامعه کنونی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-33

10.30497/flj.2007.68018

مریم ابن تراب