موضوعات = کلیاتی در حقوق خانواده
تعداد مقالات: 35
1. نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 125-103

10.30497/flj.2021.238921.1557

مریم السادات محقق داماد


2. آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-151

10.30497/flj.2018.68758

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی


3. بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-58

10.30497/flj.2016.59330

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


4. پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

10.30497/flj.2016.59333

منیره حق خواه؛ صدیقه محمدحسنی


5. آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-154

10.30497/flj.2014.49262

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی


6. کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-80

10.30497/flj.2014.59316

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا


7. نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/flj.2013.59318

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


9. نقش رسانه‌ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 82-102

10.30497/flj.2013.43332

عطیه مقدم فر


10. اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

10.30497/flj.2013.40812

صدیقه مهدوی کنی


12. جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-79

10.30497/flj.2013.40814

مهشید سادات طبایی


13. فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-27

10.30497/flj.2012.39726

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی


15. تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی‌علیه

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-137

10.30497/flj.2012.39742

منیره حق‏خواه


16. تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


18. قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-69

10.30497/flj.2012.39433

سید ابوالقاسم نقیبی


19. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

10.30497/flj.2011.39753

هما داوودی


20. قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-47

10.30497/flj.2011.39980

سید ابوالقاسم نقیبی


21. تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 48-67

10.30497/flj.2011.39981

هما داوودی


22. درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 68-95

10.30497/flj.2011.39982

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


23. جرایم رایانه‌ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه‌نگاری

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 118-138

10.30497/flj.2011.39985

زهرا قدسی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی


24. حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-28

10.30497/flj.2010.39990

سید ابوالقاسم نقیبی


25. علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-46

10.30497/flj.2010.39991

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی