موضوعات = مسائل نظام حقوقی در اسلام
تعداد مقالات: 14
1. اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 26-5

10.30497/flj.2021.239889.1598

فاطمه زهرا فلاحیان؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


3. نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-71

10.30497/flj.2018.69148

فریبا شایگان؛ فهیمه مومنی راد


4. اصل مصلحت در اولویت حضانت

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-17

10.30497/flj.2014.49260

زهره کاظمی


5. تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-70

10.30497/flj.2014.49261

فریده سعیدی


6. پیشگیری وضعی از جرایم جنسی

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-96

10.30497/flj.2014.49259

احمدرضا توحیدی؛ دنیا فضلی


7. جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-146

10.30497/flj.2013.59321

زهره نیکفرجام


10. درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 68-95

10.30497/flj.2011.39982

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


11. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-161

10.30497/flj.2011.39984

فهیمه ملک‌زاده


13. نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش‌ها

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-85

10.30497/flj.2009.67924

فهیمه ملک‌زاده