موضوعات = حقوق مردان در ازدواج
تعداد مقالات: 4
1. عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-48

زهرا فتاح زاده


2. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

هما داوودی


3. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-161

فهیمه ملک‌زاده


4. مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 108-130

فریبا حاجی‌علی