تعداد مقالات: 213
1. گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

10.30497/flj.2018.68487

سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی


2. فهرست مطالب

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-4

10.30497/flj.2020.75558


5. فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-27

10.30497/flj.2012.39726

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی


6. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی


8. حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-28

10.30497/flj.2010.39990

سید ابوالقاسم نقیبی


9. حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31

10.30497/flj.2010.39998

لیلا سادات اسدی


10. بررسی مبانی فقهی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

10.30497/flj.2009.40005

مریم ابن تراب


11. اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

10.30497/flj.2013.40812

صدیقه مهدوی کنی


12. اصل مصلحت در اولویت حضانت

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-17

10.30497/flj.2014.49260

زهره کاظمی


13. اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

10.30497/flj.2015.52074

ام البنین اله مرادی؛ سیف الله احدی


14. حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

10.30497/flj.2016.56647

نرگس ایزدی


15. نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/flj.2013.59318

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


16. ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-26

10.30497/flj.2014.59325

محمد عابدی


17. شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30

10.30497/flj.2016.59332

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


18. نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش‌ها‌ی آن در فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-29

10.30497/flj.2022.62029

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ آلاسادات افقه


19. تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

10.30497/flj.2017.63575

سیدمحمد رضوی


20. بررسی فقهی- حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-29

10.30497/flj.2017.64452

پوریا رضی؛ میثم رامشی


21. گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

10.30497/flj.2009.67914

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


22. مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27

10.30497/flj.2008.67937

فائزه عظیم زاده اردبیلی


24. نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 5-11

10.30497/flj.2007.68017

اکرم جودی نعمتی


25. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

10.30497/flj.2019.74772

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی