تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران

2 استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران

3 استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

 جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت­های چشمگیر در ساحت علم پزشکی است. تحولاتی از قبیل تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و تغییر جنسیت. اما با عنایت به نو بودن ماهیتشان هنوز نتوانسته­اند جایگاه خود را در قانون به کمال پیدا کنند. از این­رو در خصوص این دست از تحولات، تاملأت حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییرجنسیت به عنوان مقوله­ای مطرح در این سنخ از تحولات، در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند کمابیش از گذشته مطرح بوده است. لکن در مورد افراد تراجنسیتی­ از قدمت چندانی برخوردار نبوده بنابراین موضوعات و مسائل آنان در خور توجه مضاعف حوزۀ تقنین است. از مهمترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزۀ خانواده است. لذا بررسی روابط زوجین تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر­گذاری این مهم بر همۀ اطراف روابط خانوادگی از منظر حقوقی مورد توجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می­شود که آیا قانون­گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب­ها یا مسائل ذیل آن­را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخگویی لازم را برای این موضوع دارا هستند یا خیر؟ در این راستا مقالۀ حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط  غیرمالی زوجین پرداخته و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای  قانونی را پیشنهاد می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ala Sadat Afghah 1
  • Khosh Sorat Movoagh 2
  • Mansoreh Zarean 3
1 .
3 assistant professor
چکیده [English]

.