نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران

نویسنده

استاد یار دانشگاه امام صادق (ص)، پردیس خواهران

چکیده

جهیزیه وسایل مورد نیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی توسط زن و یا خانواده وی محیا می‌شود. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب  ایجاد اختلاف درآرای قضایی شده است. علاوه بر نابرابری آرای قضایی زمینه بروز درگیری‌‌های زوجین را فراهم آورده و به تحکیم خانواده لطمه می‌زند. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه ومعین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر در قبال نقصان و یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات می‌باشد. هدف نگارنده شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه بوده و با تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط،  به نتیجۀ مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است و پیشنهاد داده که می‌توان برمبنای «قاعده المومنون عند شروطهم» به  نهاد جهیزیه به عنوان عقد جدید با آثار و شرایط خاص نگریست. روش تحقیق در مقاله حاضر کتابخانه‌ای بوده که از طریق مطالعه اسناد، مدارک، کتوب فقهی و حقوقی و قوانین مرتبط صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Maryam Sadat Mohaghegh Damad
Assistant Professor of Imam Sadegh University, Sisters Campus
چکیده [English]

.