بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه‌ی اقارب در حقوق ایران و انگلستان

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

 بعد اقتصادی در یک خانواده، زمینه‌ ساز رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می‌سازد. از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیف نفقه اقارب والزم افراد متمکن به تأمین معاش اقربای بی‌بضاعت خانواده می‌باشد در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه حاصل می­گردد که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت بوده به گونه‌ای که در انگلستان تنها، اولاد خانواده، مستحق النفقه هستند و همچنین نهادهای حمایتی در این نظام، در خصوص فرزندان، پدران و مادران از کار افتاده و مستحق‌النفقه وجود دارد. در حالی که قوانین موضوعه ایران، تنها نزدیکانی را مورد نظر قرار داده که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه، مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Siamak Jafarzadeh 1
  • Hamid Alizadeh 2
1 Faculty member of Urumia University, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Literature
2 university urmia
چکیده [English]

.