تحلیل رأی وحدت رویه شماره708 هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله رأی وحدت رویه شماره708هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور که بعد از تقسیط قضایی مهر، حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی-حقوقی، خصوصاً، اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که آثار خانواده محدود به طرفین و اعضاء آن نیست بلکه موفقیت و شکست و تزلزل خانواده، دارای تاثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندر نسل است لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیر بنای جامعه اسلامی توصیف کرده اما علی رغم این اهمیت به نظر می‏رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی-مانند رای مذکور- به خانواده رویکردی خلاف این اصل بوده و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند بلکه در کنار سایر عوامل و مشکلات به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شد که این رأی از حیث عدم توجه به نقش دیوانعالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی-حقوقی منطبق نمی­باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • sayedmohammadbagher Akhlaghi 1
  • alireza bariklou 2
1 Director of Law Department of Shushtar Islamic Azad University
2 Professor of Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

.