مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته گروه حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

چکیده

غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای باز تولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعی بشر تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مساله معرفی نموده و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می­نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی­ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود اما در دهه های اخیر نهادهای مختلفی -همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی-  در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تاثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم در این دو نظام پرداخته؛ نتیجه حاصله نشان میدهد در میان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار بوده و در هنگام ضرورت میتواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • fatemeh hemmati haji pirloo 1
  • Roghaieh Sadat Momen 2
1 family law department, university of judicial sciences and administrative services, Tehran, Iran
2 Imam sadigh univercity
چکیده [English]

.