اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دست‌یابی به آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 مستشار دادگاه ۱۰ تجدید نظر تهران، تهران، ایران .

3 استادیار گروه مطالعات زنان،دانشکده زن وخانواده،ادیان و مذاهب قم، ایران

4 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

اجرت‌المثلِ کارهای زوجه در منزل؛ به‌عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش؛ مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت‌اجراهای اجرت‌المثل زوجه در منزل را با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که برخی از شرایط آن؛ مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»؛ به نحوی‌اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی‌های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری‌های زیادی مواجه است و عملاً منجر به محرومیت زنان از این حق می‌شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، بر اساس قانون «احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت‌المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است، در حالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نبوده و نیازمند بازنگری و اصلاح به‌ نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Sayyed mahdi mirdadashi 1
  • Aliriza pindashtehpour 2
  • Azam Khoshsorat movafagh 3
  • Abdulkhaliq shafaq 4
1 Assistant professor of Qom Islamic Azad University, Qom. Iran
2 Counsellor at the Tehran 10th Appeal court, Tehran, Iran.
3 Women studies,woman and family,religios qom ,iran
4 phd student in women's Studies, Iran, Qom
چکیده [English]

.