بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی در صورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در اثر نکاح دائم، رابطۀ زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می‏گردد و تکالیف و حقوقى براى هر یک نسبت بدیگرى بوجود مى‌آید، دسته ‏ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنها است، از جمله این حقوق مواقعه است فقها بر این عقیده‏ اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه مواقعه با همسر خود را ترک کند. سوالی که مطرح می‏شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می‏شود چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده، اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند آیا زن حق دادخواهی دارد، یا بر این ظلم مرد باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که در صورت تخلف زوج از ادای این حق یا در صورت عجز و ناتوانی نتواند این حق را اداء کند، مانند موردی که زوج دچار عیوبی از قبیل عنن طاری شده که نمی‏تواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می‏تواند، به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و در صورت میسر نشدن او را طلاق خواهد داد، اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • omolbanin alahmoradi
چکیده [English]

.