دوره و شماره: دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-201 

علمی- ترویجی

1. شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

صفحه 5-30

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


2. بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

صفحه 31-58

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده