اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 713
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 471
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 267

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 316876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 59 روز
درصد پذیرش 17 %