فرایند پذیرش مقالات

با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی ویژه دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به نشانی http://flj.journals.isu.ac.ir ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق سامانه مزبور اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.

فرآیند پذیرش مقاله از ارسال مقاله تا انتشار آن:

لازم به ذکر است مقالات به حداقل یک داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله باشد ارسال می شود. روند داوری کاملا محرمانه ( Double blind ) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند.