سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک

مشترکین گرامی، هزینه اشتراک یک شماره دو فصلنامه معادل 250000ریال و هزینه اشتراک یکساله آن 500000 ریال می‌باشد.

پس از واریز مبلغ اشتراک به حساب سیبا شماره 4784611004-010 بانک ملی‏‏ به نام قدسیه سرخه‌ای اصل فیش بانکی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید.

در صورت تغییر نشانی یا تأخیر در دریافت فصلنامه با ما تماس بگیرید.

نشانی فصلنامه: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

صندوق پستی : 111-14655 تلفن : 3 ـ 22074572

نمابر‌: 22065437

پست الکترونیک: flj@isuw.ac.ir

فرم اشتراک دو  فصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده

نوع اشتراک : شخصی            مؤسسه علمی           سایر موارد 

نام :                    نام خانوادگی :

شغل و  میزان تحصیلات :

نشانی :

کد پستی :                                     صندوق پستی:

درخواست اشتراک از شماره :

مبلغ پرداختی : .......................................................... (ریال)