اخبار و اعلانات

اولویت های پژوهشی:

    سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عرصه خانواده و راه های اجرایی نمودن آن ها     ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده     تحولات نوین قانونگذاری در عرصه خانواده     مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده     طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده     تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها     فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده     ...

مطالعه بیشتر

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" تطبیق داده می شود.

  مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با آن برخورد قانونی می‌شود.

مطالعه بیشتر