تنظیم کتابنامه

راهنمای نویسندگان

تنظیم کتابنامه

- منابع و مأخذ باید به‌صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله به ترتیب الفبا بر مبنای روش استناددهی بین‌المللی APA باشد.

 

می‌بایست منابع و مأخذ ذکر شده در کتابنامه پس از تایید داوری، به انگلیسی برگردانده و در انتهای فایل چکیده انگلیسی ارسال شود. بازنویسی انگلیسی مآخذ بر طبق رویکرد APA  باید به صورت پینگلیش و مطابق نمونه های زیر نوشته شود و در صورت نیاز معادل انگلیسی عناوین کتب یا مقالات در پرانتز به انگلیسی درج شود.

 

Mahdi Ha’iri Yazdi (1981), Haram-i hasti, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research.

 Mokda Arfa Mensia (2014) (ed), Ibn Sina and Mulla Sadra Shirazi, Carthage: Tunisian Academy of Sciences, Arts, and Letters. (A collection of Arabic, French and English articles on the two philosophers.)

 - مشخصات هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع شده، باید در کتابنامه آورده شود.

فایل‌های ارسالی

- فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسندگان.

- فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word با مشخصات نویسندگان.

- فایل مقاله مشابه‌یابی شده.

- تصویر تکمیل شده کاربرگ فرم تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی.

نحوه ارسال

- ضروری است نویسنده‌(گان) جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال مقاله در سامانه نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام (سپس سامانه اختصاصی نشریه مورد نظر) اقدام شود و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

- مقاله در نرم‌‌افزار Word با اندازه و قلم ذیل تنظیم شوند:

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

ءB YAGUT 18 Bold

انگلیسی

Time New Roman 18 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Yagut 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

تیترها

فارسی

B Yagut 15 Bold

انگلیسی

Time New Roman 15 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Yagut 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 12 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Yagut 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Yagut 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

کتابنامه

فارسی

B Yagut 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 12 Regular

تذکر:

- اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم B Badr تنظیم شوند.

- فاصله خطوط در کل متن مقاله 1 باشد.

- در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.

- حجم مقاله بین 3000 تا 9000 واژه (بین 15 تا 25صفحه) باشد.

- با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 0 رج(فاصله) درج شوند.

- در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول-، با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.39 تورفتگی ایجاد شود.

- عنوان جدول با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی در بالای جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.

- عنوان نمودار(شکل) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی همراه منبع در پایین نمودار(شکل) آورده شود.

- متن سطر اول جداول Bold و با استفاده از گزینه Shading در Paragraph با رنگ خاکستری رنگ‌آمیزی شود.

- در صورت طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدی، متن سطر اول جداول با استفاده از گزینه Data در LAYOUT تکرار شود.

- عناوین(تیترها) اصلی و فرعی (غیر از چکیده، مقدمه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و کتابنامه) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی از راست به چپ تنظیم شود.

سایر مقررات

- حداکثر زمان رفع نواقص توسط نویسنده 5 می‌باشد.

- حداکثر زمان انجام اصلاحات توسط نویسنده 10 روز می‌باشد.

آیین‌نامه پیشگیری از تخلفات پژوهشی

الف) ثبت مقاله در سامانه اختصاصی نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسنده(گان) در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسنده(گان) مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. شایان ذکر است همه نویسنده(گان) مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند و می‌بایست نسبت به تکمیل کاربرگ تعهدنامه اخلاقی -به ‌منزله پذیرش مسئولیت- اقدام نمایند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل‌های گوناگونی دارد، از جمله:

- ثبت مقاله دیگری به نام خود.

- درج نام نویسنده(گان) و پژوهشگر(ان) که در مقاله نقشی نداشته‌اند.

- کپی‌‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

- طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود.

- چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

ب) موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

- مقاله سلب اعتبار(Retraction) خواهد شد و در صورت چاپ از روی سامانه‎ اختصاصی نشریه برداشته خواهد شد.

- اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام قرار خواهد گرفت.

- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریات داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی به مراجع ذی‎صلاح از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه‎ها، مراکز علمی، نشریات و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

تذکر:

- دفتر نشریات مقالات رسیده را برای پیش‌گیری از تخلفات پژوهشی در سامانه سمیم‌نور، مشابه‌یابی می‌کند.

- کلیه حقوق مادی و معنوی برای نشریه محفوظ است و آن دسته از نویسندگان مقاله که درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.

- نشریه فقه و حقوق خانواده در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. 

شیوه‌نامه استناددهی به روش APA

1. قواعد استناد درون متن (منابع و مأخذی که در متن مقاله به آن ارجاع می‌شود):

- تذکر: اگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر عمل می‌شود و در صورتی که به زبان لاتین باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جای فارسی به زبان اصلی(لاتین) نوشته می‌شود.

1-1. برای اثری با یک نویسنده؛

□ مثال فارسی:

چاپ سنگی یا لیتوگرافی نیز برای نخستین بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد (بابازاده، 1387، ص 13).

آخرین تحقیق مرتبط با این پژوهش نشان می‌دهد که ....... (کریمی، 1387).

□ مثال انگلیسی:(Kessler, 2003, p. 8)

اسمت دریافت که ........... (Esmet, 1993).

1-2. برای اثری تا پنج نویسنده؛

□ مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی، مجتهدی، فرامرزپور، دارابی، و احسانی، 1382، ص 34).

در سایر تحقیقات مشابه (گوردن و لینک، 1999؛ هارمن، 2006) ....... (Gordon and Link, 1999؛ Harman, 2006).

□ مثال انگلیسی:

(Walker & Allen, 2004, p. 97)

1-3. برای اثری با بیش از پنج نویسنده؛

□ مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی و دیگران، 1382، صص 33-40).

□ مثال انگلیسی:

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80)

1-4. در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر می‌شود؛

□ مثال فارسی:

ابراهیمی و محسن (1382) معتقدند فقر فرهنگی‌زاده فقز اقتصادی است و فقر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقتصادی دامن می‌زند.

- تذکر: در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم کوتاه(کمتر از 40 کلمه) از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذکر می‌شود؛

□ مثال فارسی:

کمیرر معتقد است، «انتخاب علل کاملاً آزاد است: هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید» (شایگان، 1371، ص133).

- تذکر: در صورتی که نقل‌قول مورد استناد بیش از 40 کلمه باشد، باید در یک پارگراف مستقل درج و علامت گیومه از دو طرف آن برداشته شود؛

□ مثال فارسی:

شایگان (1371) می‌گوید:

در حالی‌که قانون علیت در شیوه عقل استدلالی و روش علمی بین برخی از علل و برخی از معلول‌ها رابطه‌ای یک جانبه برقرار می‌سازد، در بینش اساطیری انتخاب علل کاملاً آزاد است و هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید(ص132).

- تذکر: در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام‌خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند؛

□ مثال فارسی:

شعر حجم تا به امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقه‌مند سازد (احراری، 1382؛ پربد و یوسفی، 1383).

□ مثال انگلیسی:

(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)

- تذکر: نویسنده می‌باید از منابع و مدارکی استفاده کند که خود آنها را دیده و در دسترس وی قرار دارد. اگر منبع و مدرک مورد استفاده قدیمی و خارج از دسترس بود و به نقل از نویسنده دیگری بخواهد آن را آورده و از آن استفاده کند، باید ابتدا نام مدرک اصلی که خود آن را بازیابی نکرده و در دسترش نیست را آورده (در مثال زیر کاستلز) و در انتهای جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دومی را در داخل پرانتز بیاورد(در مثال زیر امام جمعه)؛

□ مثال فارسی:

به تعبیر کاستلز ... ( به نقل از امام جمعه، 1386).

□ مثال انگلیسی:

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003)

1-5. در صورتی‌که تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می‌شود:

□ مثال فارسی:

(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بی تا).

1-6. برای آثاری که به فارسی ترجمه شده‌اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی‌شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار در داخل کشور خواهد آمد.

□ مثال:

(ویکری، 1379، ص. 79)

- تذکر: اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار مشخصات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمی‌شود.

 

2. قواعد استناد برون متن (منابع و مأخذی که در انتهای مقاله یعنی کتابنامه آورده می‌شود):

- تذکر: در صورتی که اطلاعات کتاب‌شناختی بیش از یک خط بود، همانند کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و ...، می‌باید خط دوم به بعد، نسبت به خطر اول با شش رج(فاصله) تورفتگی باشد.

2-1. استناد به کتاب:

2-1-1. استناد به کتاب با یک تا شش نویسنده؛

□ مثال فارسی:

حری، عباس (1381). آیین نگارش علمی(ویرایش 3). تهران: هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، دبیرخانه.

ملکی، اسماعیل؛ سهرابی، اعتماد؛ بشیری، حسین؛ سلوکی، مصطفی؛ بینایی، مینو؛ و احتشامی، رامین (1382). بیماری‌های کودکان (ویرایش 3). تهران: پزشکیار.

□ مثال انگلیسی:

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: Taylor & Francis.

2-1-2. استناد به کتاب با بیش از شش نویسنده؛

□ مثال فارسی:

افراسیابی، شاهین؛ رستمیان، پروا؛ سلطانیان، مستانه؛ اعتمادی، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پیشه، اردلان؛ و دیگران (1382). برنامه‌های تنظیم خانواده در کشورهای جهان سوم (جلد 2). تهران: ادراک.

□ مثال انگلیسی:

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia.

2-1-3. استناد به کتاب ترجمه شده با یک مترجم؛

□ مثال فارسی:

هرسی، یال؛ بلانچارد، کنت (1375). مدیریت رفتار سازمانی (علی علاقه‌مند، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 1972).

2-1-4. استناد به کتاب ترجمه شده با بیش از یک مترجم؛

□ مثال فارسی:

کوم، ایلیا (1379). بشریت در سراشیبی انحطاط: تأملی جامعه شناختی بر پدیده اعتیاد (پریسا مؤمنی و بهادر بشیری، مترجمان). شیراز: رزم آزما (نشر اثر اصلی 1989).

□ مثال انگلیسی:

Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work Published 1814)

2-1-5. استناد به کتاب چند جلدی؛

□ مثال فارسی:

پرچمی، پروانه (1381). نگاهی به جغرافیای سیاسی خاورمیانه (5ج). مشهد: سیاست روز.

□ مثال انگلیسی:

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation..

2-1-6. استناد به یک جلد از کتاب چندجلدی؛

□ مثال فارسی:

میمای، میمنت؛ احمدی، فریار (ویراستاران) (1382). آسیب‌شناسی طلاق (جلد 2). شیراز: خانواده سبز.

□ مثال انگلیسی:

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New York, NY: G.K. Hall.

 

2-2. استناد به مقالات مجلات:

- تذکر: در این روش نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره (شماره پیاپی)، صفحات شروع و پایان مقاله درج می‌گردد.

2-2-1. استناد به مقاله با یک نویسنده؛

□ مثال فارسی:

فارسی‌نژاد، علیرضا (1396). نقد و بررسی پاسخ‌های فخررازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی. دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین، 15(29)، 172ـ151.

□ مثال انگلیسی:

Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27.

2-2-2. استناد به مقاله با دو نویسنده؛

□ مثال فارسی:

شجاعی، حسین؛ و ثقفیان، علی (1396). تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش‌های ریشه‌شناسی. دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، 11(21)، 28ـ5.

□ مثال انگلیسی:

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82.

2-2-3. استناد به مقاله با بیش از دو نویسنده؛

□ مثال فارسی:

عطاردی، محمدرضا؛ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ و امیری، علی‌نقی (1395). واکاوی ععل ناکامی یکپارچه‌سازی خطمشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی‌بر روش نظریه‌پردازی داده بنیاد. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 10(20)، 81-126.

□ مثال انگلیسی:

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3), 396-419.

2-2-4. استناد به مقاله ترجمه شده؛

□ مثال فارسی:

هرنون، پیتر؛ و شواتز، کندی (1380). توصیه‌هایی در خصوص تدوین مقالات علمی – تحقیقی (ترجمه اعظم شاه بداغی). دوفصلنامه پژوهشنامه اطلاع‌رسانی، 5 (5)، 12.

2-2-5. استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛

□ مثال فارسی:

امیدی، مهدی؛ و اخلاقی، عبدالله (آذر 1396). ظرفیت‌های فلسفه سیاسی امام خمینی قدس سره. ماهنامه معرفت، 26(240)، 13-22.

□ مثال انگلیسی:

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37.

2-2-6. استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته)؛

□ مثال فارسی:

باهنر، ناصر؛ و سهرابی، حامد ( 1396). ارتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سیاست‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه. دوفصلنامه دین و ارتباطات، 24(52)، 45-73.

 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf.

□ مثال انگلیسی:

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481

2-2-7. استناد به مطلب برگرفته از یک وبگاه (سایت)؛

□ مثال انگلیسی:

Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/

2-3. استناد به پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری؛

2-3-1. استناد برای پایان‌نامه و رساله چاپ نشده؛

□ مثال فارسی:

مهدوی‌کنی، محمدسعید (1370). مفهوم غنا از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

□ مثال انگلیسی:

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia.

2-3-2. استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بین‌المللی؛

□ مثال فارسی:

آل‌غفور، محمد‌تقی (1389). تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر ثبات و مشارکت سیاسی (رساله دکتری). قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

□ مثال انگلیسی:

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network (WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745).

2-3-3. استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در وبگاه (سایت) دانشگاه؛

□ مثال فارسی:

شمسی‌نژاد، سعید (1395). طراحی بازار بین‌بانکی مبتنی‌بر فقه امامیه درنظام پولی و مالی ایران (رساله دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران). بازیابی شده ازhttp://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

□ مثال انگلیسی:

Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index (Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from http://vuir.vu.edu.au/1598

 

نویسند(گان) برای استاندارسازی منابع و مأخذ به‌کار رفته در مقاله خود (درون متنی و برون متنی)، می‌توانند از نرم‌افزار استنادهی و ساماندهی منابع پژهشی پژوهیار (http://www.pajoohyar.ir) استفاده نمایند.